تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

حیای پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابو سعید خدری گوید: حیاء پیامبر صلی الله علیه و آله از حیاء دوشیزه پرده‏نشین بیشتر بود و چنان بود که هر گاه از چیزی خوشش نمی‏آمد، نشانه ناخشنودی در چهره آن حضرت نمایان می‏شد.