تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تهجد و شب زنده داری‏

همچون استادش مرحوم محدث نوری به انجام مستحبات موفق و در زهد و عبادت سخت کوشا بود. راز و نیازش با خداوند بی‏نیاز در تمام شبها برقرار بود. مفاتیح نه تنها برنامه راز و نیاز پیشنهادیش برای دیگران بود که قبل از همه خود عامل به آن بود.