تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

موی پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس بن مالک گوید: موی آن حضرت تا میانه گوش ایشان می‏رسید.
ام هانی (خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام) گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در یکی از دفعات که به مکه تشریف‏فرما شد چهار گیسوی بافته داشت.
و نیز از ام هانی نقل است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که چهار قسمت موی آن حضرت بافته بود.
روایت است که آن حضرت در حج و عمره موی سر تراشیدند.