تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

4 - زبیر بن عبدالمطلب‏

کنیه‏اش ابوالحارث(177) و از اشراف و بزرگان قریش بود. سه فرزند داشت به نامهای عبدالله و ام حکیم و ضباعه(178) که مادر آنها (دختر داییش) عاتقه(179) دختر ابو وهب بن عمرو بن عائذ مخزومی بود.
عبدالله ظهور اسلام را دید و اسلام آورد و همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ حنین با کسانی که در آن روز فرار نکردند ثابت قدم ماند و در روز اجنادین در زمان خلافت ابوبکر در سن سی سالگی به قتل رسید. پیرامون او گروهی از رومیان را - که به دست او کشته شده بودند - یافتند. واقدی به نبرد او در روز اجنادین اشاره کرده است. عبدالله بن زبیر که رحمت خدا بر او باد بی‏آنکه فرزندی به جای گذارد کشته شد.
ام حکیم به همسری (پسر عمویش) ربیعة بن الحارث بن عبدالمطلب درآمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله ضباعة(180) را به همسری مقداد بن أسود کندی رضوان الله علیه درآورد.(181)