تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

3/3 - جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه‏

سخن درباره شهادت و گوشه‏ای از فضیلتهای او به خواست خداوند بزرگ به هنگام سخن از غزوه مؤته خواهد آمد.(173)