تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

14- غزوه بنی‏النضیر

بنونضیر قبیله بزرگی از یهودیان بودند. شایسته است در آغاز بحث مقدمه‏ای بیان داریم و آن حکایت چاه معونه که به سریه قراء معروف است می‏باشد.