تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

بیست و پنج سالگی‏

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه دختر خویلد رضوان الله علیها - که در آن زمان چهل ساله(236) بود - ازدواج فرمود. شیخ کلینی به سند خویش از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:
زمانی که پیامبر خدا علیه السلام قصد ازدواج با خدیجه دختر خویلد را داشت، ابوطالب به همراه چند نفر از افراد خانواده خود و نیز عده‏ای از قریش به خانه ورقة فرزند نوفل عموی حضرت خدیجه رفتند. ابوطالب سخن آغاز کرده گفت:
خداوند را سپاس که ما را از تبار ابراهیم و از فرزندان اسماعیل قرار داد و در حرمی امن فرود آورد و فرمانروایان مردم گرداند و در سرزمینی که در آن هستیم برکت بر ما ارزانی داشت. باری، این برادرزاده‏ام - یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله - از کسانی است که با هر فردی از قریش سنجیده شود از او برتر و والاتر است، و با کسی مقایسه نگردد جز آنکه از او بزرگتر آید. در جهان او را همانندی نیست؛ هر چند از مال کم بهره می‏باشد که دارایی دنیا عطایی است ناپایدار و سایه‏ای است زوال‏پذیر. او به خدیجه و خدیجه بدو علاقه‏مند است. ما آمده‏ایم که او را با رضایت خودش از شما خواستگاری کنیم. کابین نقد و نسیه او به عهده من خواهد بود. به خداوند این خانه سوگند که او را اقبالی بزرگ و دینی گسترده و نظر و اندیشه‏ای کامل و تمام است. سپس ابوطالب خاموش شده عموی خدیجه به سخن پرداخت. او - که از کشیشان مسیحی بود - از دادن پاسخ واماند و به لکنت افتاد. خدیجه لب به سخن گشود و روی به عموی خود گفت: عمو، گرچه شما در میان مردم نسبت به من اولویت دارید، رضایت و تصمیم با من است. آنگاه گفت: ای محمد، خود را به همسری تو درآوردم و مهریه‏ام را از مال خود می‏پردازم. به عمویت بگو که شتری را کشته ولیمه‏ای بدهد و بر همسرت وارد شو. ابوطالب گفت: گواه باشید که خدیجه او را پذیرفته و مهریه را نیز از مال و دارایی خویش ضمانت کرده است.
یکی از قریش گفت: شگفتا، مهریه مردان به عهده زنان شده است! ابوطالب بسیار خشمگین شد و برپا خاست (او چنان با هیبت بود که مردم خشم او را نمی‏خواستند) پس گفت: آری؛ اگر همانند برادرزاده من باشند، با گرانترین قیمتها و بالاترین مهریه‏ها مورد درخواست زنان قرار می‏گیرند و اگر همانند شما باشند، (زنان) تنها در برابر مهریه زیاد به همسری شما در می‏آیند.
ابوطالب شتری کشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر همسرش وارد شد. مردی که او را عبدالله بن غنم(237) می‏نامیدند چنین سرود:
هنیئاً مریئاً یا خدیجة، قد جرت لک الطیر فیما کان منک بأسعد
گوارایت باد ای خدیجه، که همای سعادت و خوشبختی به سویت به پرواز درآمد.
تزوجته(238) خیر البریة کلها و من ذاالذی فی الناس مثل محمد؟...
با بهترین مردمان جهان ازدواج کردی و چه کسی را در میان مردم می‏توان چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله یافت.(239)
از خرائج نقل است که:
ابوطالب آن خطبه مشهور را بخواند و عقد ازدواج بست. چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله برخاست تا با عموی خود ابوطالب برود، خدیجه گفت: به خانه‏ات درآ؛ خانه من خانه توست و من کنیز توام.(240)
فضیلتهای حضرت خدیجه بسیار است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
افضل نساء الجنة اربع: خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیة بنت مزاحم امرأة فرعون.
برترین زنان بهشت چهار نفرند: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر (حضرت) محمد (صلی الله علیه و آله) و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.(241)
از عایشه روایت است که گفت:
هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله خدیجه را یاد می‏کرد از ستایش او و طلب آمرزش بر او دریغ نمی‏ورزید. یک روز او را یاد کرد؛ حسد بر من غلبه کرد و گفتم: خداوند جوانی را برایت جایگزین آن پیر کرده است. دیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار خشمگین شد.(242)
و روایت شده:
پیرزنی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد. آن حضرت با او مهربانی نمود. چون رفت، عایشه از پیامبر درباره آن زن پرسید. حضرتش فرمود: او در زمان خدیجه نزد ما می‏آمد و یاد خوبیهای گذشته، از ایمان است.(243)
در فضیلت و بزرگی حضرت خدیجه همین بس که روایت شده: جبرئیل خواسته‏اش این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله درود و سلام خدا و او را به خدیجه برساند(244) و اینکه نخستین زنی بود که به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد.(245) امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:
خانواده‏ای در آن روز اسلام نیاورده بود جز رسول خدا صلی الله علیه و آله و خدیجه؛ و من سومین آنها بودم.(246)
و از کتاب انجیل در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده:
نسل حضرتش از بانویی مبارک است و او هووی مادر تو (یعنی همتا و همشأن و همصحبت او) در بهشت می‏باشد.(247)