تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

حیا و اغضا

اغضاء یعنی چشم پوشی از آنچه انسان طبیعة دوست ندارد. آن حضرت در دو صفت در جایگاهی بس رفیع و در مکانی والا و شایسته قرار داشت. خداوند تبارک و تعالی می‏فرماید:
ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم.(320)
(این کار شما پیامبر را آزار می‏دهد و او از شما شرم می‏کند).
ابو سعید خدری گفت:
رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیار باحیا بود؛ هر گاه از او چیزی خواسته می‏شد آن را عطا می‏فرمود.(321)
او گوید:
پیامبر صلی الله علیه و آله از دختران در پرده باحیاتر بود و اگر از چیزی کراهت داشت ناخشنودی را در چهره آن حضرت می‏دیدیم.(322)
پوست بدن مبارک آن حضرت لطیف بود. ظاهری مهربان و آرام داشت. از حیا و بزرگی سخنی ناخوشایند به کسی نمی‏گفت و اگر می‏شنید کسی چیزی گفته است که حضرتش دوست نداشت، نمی‏فرمود: چرا فلانی چنین گفته؟ بلکه می‏فرمود: چرا گروهی چنین می‏کنند و چنان می‏گویند؟ بدین ترتیب نامی از گوینده نمی‏برد ولی از کارش نهی می‏نمود.
روایت شده است که آن حضرت از شرم و حیاء چشمان خویش را در چهره کسی خیره نمی‏کرد. از چیزهایی که از گفتنشان کراهت داشت ولی بایستی می‏فرمود به کنایه یاد می‏کرد.(323)