تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

10 - غزوه بحران‏

بحران مکانی است در منطقه فرع، و فرع - و به قولی فُرع - دهکده‏ای است از توابع ربذه. فاصله آن تا مدینه - از راه مکه - هشت برید(428) است و تا مریسیع یک ساعت راه.
علت این جنگ آن بود که گروهی از بنی‏سلیم در بحران جمع شدند. خبر به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید. آن حضرت با سیصد نفر به جنگ آنها رفت. چون به بحران رسید، پراکنده شده بودند. پس حضرت بدون جنگ و آسیبی به مدینه بازگشت.
غیبت حضرتش ده شبانه روز بود. این غزوه در جمادی الاول سال سوم هجرت اتفاق افتاد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابن ام مکتوم را بر مدینه گمارد.