تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

خواب پیامبر صلی الله علیه و آله‏

براء بن عازب گوید:
پیامبر صلی الله علیه و آله هر شب هنگام خواب کف دستهایش را جمع کرده در آنها می‏دمید و سوره‏های: قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را در آنها می‏خواند. آنگاه به هر جای بدن که ممکن بود، دست می‏کشید؛ از سر و صورتش شروع می‏نمود و سپس بقیه بدن را مسح می‏فرمود (و این کار را سه بار تکرار می‏کرد.)
و ابوقتادة گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که شب می‏خوابید بر طرف راست می‏خوابید. اگر نزدیک صبح بود دستش را دراز می‏فرمود و سر را روی کف دست قرار می‏داد.
علت آنکه آن حضرت سر را بر کف دست قرار می‏داد آن است که انسان در این حالت در خواب عمیق فرو نمی‏رود و کمکی برای بیدار شدن است تا اول وقت صبح را از دست ندهد.