تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

4 - غزوه بدر اولی (بدر نخست)

ده شب پس از غزوه عشیره اتفاق افتاد. علت آن بود که کرز بن جابر فهوی بر گله‏های مدینه حمله کرده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله او را دنبال کرد تا به بیابانی بنام سفوان رسید که از توابع بدر و میان مکه و مدینه بود.
پرچمدار آن حضرت در این غزوه امیر مؤمنان علیه السلام بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زید بن حارثه را بر مدینه گمارد. کرز فرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله بر او دست نیافت و به مدینه مراجعت فرمود.