تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسمت اول: ترجمه کحل البصر فی سیرة سید البشر صلی الله علیه و آله‏

2مقدمه فرزند فقید مؤلف بر اصل کتاب11
به نام خدا که سپاس و ستایش مخصوص اوست‏
درخشانترین، پاکترین و گرامیترین صفحه در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ بشریت، آن برگهایی است که شامل سیره انسان کامل و سرور کاینات، پیامبر ما، پیامبر بزرگی و سیادت، متمم مکارم اخلاق است. سیره و رفتاری که عنوان شرافت و بزرگی و افتخار بر تارک تاریخ، در شاهواری در کرامتهای اخلاق و اختر تابناکی در سجایا و نفسانیات و ملکات فاضله است. و در آن برای رهروان حقیقت، پندها و اندرزهایی است که متضمن درسهای عالیه نیکیها و غرایز والاست که چشمه سارهای حکمت از آن تراوش نموده، مجاری فضیلت از آن جاری می‏گردد.
این سیره بهترین و نیکوترین سخن برای هر انسان صاحب سخن است و مهمترین موضوعی است که محققان و پژوهشگران بدان اهتمام ورزیده و کتابهای فراوان و مبسوطی را در این باره به رشته تحریر کشیده‏اند تا به وسیله آن هم به جامعه خدمتی کرده و هم پایه‏ها و ارکان انسانیت را استوار و محکم سازند.
یکی از بهترین و زیباترین نمونه‏ها که درباره سیره نبوی به رشته تحریر در آمده، این اثر است که به قلم پدرم علامه محقق و شیخ حدیث و امین مورد اعتماد مرحوم حاج شیخ عباس فرزند محمد رضا قمی تألیف شده است. او در سال 1294 هجری قمری در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود و در سال 1359 هجری قمری در نجف اشرف به جوار قرب الاهی شتافته در کنار شیخ و استاد بزرگوار خویش، علامه محدث نوری قدس سره در صحن شریف امیر مؤمنان علیه السلام به خاک سپرده شد.
از استاد و پدر بزرگوارم تألیفات گرانبها و نفیسی به جای مانده که بالغ بر هشتاد مجلد است. از آنجمله است کتاب: سفینة البحار در دو مجلد که در نجف اشرف به زیور طبع درآمده و آگاهی و مهارت مؤلف آن بر علم و فنون حدیث را نشان می‏دهد و نیز کتاب: الکنی و الالقاب و منتهی الامال فی تاریخ النبی و الآل در دو مجلد که چندین بار تجدید چاپ شده است.
بسیاری از تألیفات مهم ایشان در ایران به چاپ رسیده که در طلیعه آنها، کتاب حاضر است. این کتاب، با تمامی اختصارش، فهرست جامعی از سیره سرور کائنات می‏باشد که شامل موضوعات و مباحث عالی و جالبی است و از طرف سازمان نشر کتب مذهبی در شهر مقدس قم انتشار یافته است. با سپاس بسیار، از درگاه خداوند متعال توفیق آنان را خواسته، پاداشی فراوان برای خدمت به پیامبرش برای ایشان آرزو دارم.
در خاتمه از کمکهای بی‏دریغ برادر گرانقدر و فاضلم حجةالاسلام و المسلمین حاج میرزا محسن محدث زاده در تصحیح کتاب قبل از چاپ سپاسگزار بوده از خداوند منان توفیق ایشان و خود را در تحصیل رضای حضرت باری تعالی در سراسر عمر خواستارم.
2تهران11
2علی محدث زاده قمی11