تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

9 - لؤی بن غالب‏

لؤی مصغر لأی است که به معنی نور می‏باشد. کنیه‏اش ابوکعب بود مادرش عاتکه دختر یخلد بن نضر بن کنانه نام داشت. وی نخستین عاتکه‏ای است که در سلسله نسب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قرار دارد.(64) او دو برادر به نامهای قیس و تیم الادرم داشت. (ادرم به کسی گفته می‏شود که چانه‏اش (در اثر ریختن دندانها) کوچک باشد.)