تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

4/2 - عبدالشمس بن الحارث بن عبدالمطلب‏

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله او را عبدالله (عبیده) نامید. ده سال از آن حضرت بزرگتر بود و پیش از ورود به خانه أرقم اسلام آورد. در جنگ بدر شرکت کرد و زخمی شد و چون او را به وادی الصفراء رساندند بدرود حیات گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله او را با پیراهنش به خاک سپرد و درباره او فرمود:
سعید ادرکته السعادة
خوشبختی بود که سعادت نصیبش گردید.