تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب سوم: اخلاق پسندیده پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سیرت و سنت الاهی آن حضرت‏

خداوند - تبارک و تعالی - می‏فرماید:
ن و القلم و ما یسطرون ما انت بنعمه ربک بمجنون و ان لک لأجراً غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم.(285)
(نون. سوگند به قلم و آنچه می‏نگارند که تو - به لطف و رحمت پروردگارت - عقل کامل و نعمت نبوت یافتی و هرگز (چنانکه کافران می‏پندارند) جن‏زده نیستی. تو را در مقابل خدمت رسالتت پاداشی نامحدود است و در حقیقت تو به خویی بزرگ آراسته‏ای.)
اخلاق پسندیده و آداب نیکویی را که تمامی خردمندان بر برتری دارنده آن همداستانند - و کسی را که یکی از آنها را داشته باشد، چه رسد به مقدار زیاد، بر دیگران ترجیح داده تعظیم می‏نمایند - حسن خلق گویند. حسن خلق عبارت از میانه‏روی در بهره‏برداری از قوای نفسانی و رعایت جانب اعتدال در آنها و عدم انحراف به دو طرف آن (افراط و تفریط). اخلاق پیامبر ما صلی الله علیه و آله در سر حد کمال و غایت اعتدال بود؛ تا جایی که خداوند متعال آن را ستایش کرد و فرمود:
(و انک لعلی خلق عظیم.)
(شرف الدین بوصیری گوید:)
فاق النبیین فی خَلق و فی خُلق و لم یدانوه فی علم و لا کرم
در اخلاق و آفرینش از دیگر پیامبران برتر بود و هیچکدام به پایه دانش و فضیلت و بخشندگی او نرسیدند.
و کلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر او رشفاً من الدیم
همگی از پیامبر خدا درخواست دارند تا مشتی از آب دریا و یا جرعه‏ای از آب باران به آنها بدهد.
فهو الذی تم معناه و صورته ثم اصطفاه حبیباً باری‏ء النسم
اوست که خداوند معنا و صورتش را کامل کرد. سپس آفریننده موجودات او را به عنوان حبیب خود برگزید.
منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقسم
کسی در اخلاق پسندیده و نیکو به مرتبه او نمی‏رسد و نیکویی در او گوهری است یکپارچه که تقسیم‏ناپذیر نیست.
سید جعفر برزنجی در رساله مولودیه می‏گوید:
پیامبر صلی الله علیه و آله کاملترین مردم در آفرینش و اخلاق و دارای ذات و صفاتی برجسته بود. چهارشانه، با چهره‏ای سپید و سرخگون و چشمانی درشت و سیاه. مژگانی بلند و ابروانی باریک و کمانی داشت با فاصله‏ای میان دندانها. دارای دهانی فراخ ولی زیبا و پیشانی‏ای وسیع و هلالی شکل بود. گونه‏هایی صاف داشت با کمی خمیدگی در بینی. بینی آن حضرت خوش‏تراش و با منفذ تنگ بود. فاصله میان شانه‏ها زیاد، دست نرم، استخوانبندی قوی، گوشت پشت پای اندک، ریش پر، سری بزرگ، موهای سر تا نرمی گوش آویخته، با مهر پیامبری در میان دو شانه و سراسر نورانی بودن (از دیگر ویژگیها) بود. دانه‏های عرق بدنش مانند دانه‏های مروارید و بوی عرقش خوشتر از بوی مشک و راه رفتنش متین بود؛ چندانکه گفتی از بلندی به زیر می‏آمد. با هر کس که با دست مبارکش دست می‏داد بویی خوش تمام روز در دست شخص باقی می‏ماند و اگر بر سر کودکی دست می‏کشید، آن کودک در میان دیگر کودکان شناخته می‏شد. چهره شریفش مانند ماه شب چهارده می‏درخشید. توصیفگر او می‏گوید: کسی را همانند او قبل و بعد از دیدارش ندیده‏ام و هرگز بشری نیز همانند او را نخواهد دید.
پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار باحیا و متواضع بود. پای‏افزار خود را تعمیر می‏کرد و لباسش را وصله می‏فرمود. گوسفندش را می‏دوشید و بزرگوارانه به اهل خانه‏اش کمک می‏کرد. فقرا و بیچارگان را دوست می‏داشت و با آنان می‏نشست و به عیادت بیمارانشان می‏رفت و در تشییع جنازه آنها شرکت می‏نمود. هرگز بینوایی را که زمین خورده فقر بود تحقیر نمی‏کرد. عذر را می‏پذیرفت و با کسی رفتار ناراحت کننده نداشت. با بیوه‏زنان بی‏پناه و بندگان راه می‏رفت و از پادشاهان هراس نداشت. برای خدا خشمگین می‏شد و به رضای خدا راضی بود. پشت سر اصحاب خود حرکت می‏کرد و می‏فرمود: پشت سرم را برای فرشتگان روحانی خلوت کنید.
بر شتر و اسب و قاطر و الاغ سوار می‏شد؛ الاغی که یکی از پادشاهان به حضرتش هدیه کرده بود. از گرسنگی، سنگ بر شکم می‏بست؛ در حالی که کلید خزانه‏های زمین به او پیشنهاد شده بود و کوهها بدو اعلام آمادگی کرده بودند تا طلا گردند اما نپذیرفت.
با هر کس رو به رو می‏شد، پیش از او سلام می‏کرد. نماز را طولانی و خطبه‏های جمعه را کوتاه می‏خواند. با اهل شرف، انس و الفت می‏گرفت و دانشمندان را گرامی می‏داشت. شوخی می‏کرد اما غیر از حق سخنی نمی‏گفت؛ حقی که خداوند متعال دوست داشت و از آن راضی بود.
یکی از دانشمندان گوید:
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به درگاه خداوند بسیار تضرع و دعا می‏نمود. همیشه از خداوند متعال می‏خواست که او را به اخلاق پسندیده و رفتار نیکو مزین فرماید. در دعاهای خویش می‏گفت: خداوندا، صورت و سیرت مرا نیکو گردان. و می‏فرمود: خداوندا، مرا از انجام سیرتهای ناپسند دور دار.
خداوند دعای او را اجابت فرمود و قرآن را بر او نازل کرد و او را بدان تأدیب فرمود. پس سیرت و اخلاقش قرآنی و ادب و رفتارش از آن بود. از جمله فرمانهای تأدیب خداوند عز و جل این بود:
خذ العفو و اءمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین(286)
(عفو را پیشه خود ساز و به نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی گردان.)
ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی‏القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی(287)
(خداوند به عدل و نیکوکاری و بذل و عطا به خویشاوندان امر و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می‏نماید.)
(و اصبر علی ما اصابک)(288)
(و بر آنچه بر تو آمد صبر کن.)
(فاعف عنهم و اصفح)(289)
(پس آنان را ببخشای و از آنان درگذر.)
(ادفع بالتی هی احسن)(290)
با بهترین نحوه (بدی را) پاسخ ده.)
و آیات دیگر... و آنگاه که اخلاق و آفرینش را کامل گردانید، او را ستایش کرد و فرمود:
(و انک لعلی خلق عظیم)(291)
(همانا تو دارای خلق و خوی عظیمی هستی.)
فضل سرشار خداوند را بنگرید که چگونه می‏دهد؛ آنگاه می‏ستاید! و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مردم روشن فرمود که خداوند اخلاق و سیرت نیکو را دوست دارد و از زشتیهای اخلاق بیزار است.(292) و فرمود:
بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.(293)
برای تتمیم و تکمیل والاییهای اخلاقی برانگیخته شدم.
آنگاه مردم را نسبت بدین مکارم اخلاق با شدیدترین نحو ترغیب و تشویق فرمود.(294)
اخلاق نیکو و پسندیده حضرتش را - که از روایات و کتب دانشمندان شیعه و سنی استخراج کرده‏ام - به یاری خداوند به طور خلاصه بیان می‏دارم: