تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

میوه پیامبر صلی الله علیه و آله‏

عبدالله بن جعفر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله خیار را با خرما میل می‏کرد.
و انس گوید: مشاهده کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله خربزه را با خرما تناول می‏فرمود.
و ابوهریره گوید: مردم هنگامی که میوه (یا خرمای)(669) نوبر می‏رسید، آن را برای پیامبر صلی الله علیه و آله می‏آوردند؛ وقتی آن را می‏گرفت می‏فرمود: خداوندا، به میوه‏ها و به شهرمان و به صاع و مد(670) ما برکت عطا فرما. خداوندا، ابراهیم بنده و دوست و پیامبر تو بود و من نیز بنده و پیامبر توام. او برای مکه دعا کرد و من درباره مدینه مانند او دعا می‏کنم. آنگاه آن حضرت کوچکترین کودکی را که مشاهده می‏کرد، فرا می‏خواند و خرما (یا میوه) را به او می‏داد.
ربیع دختر معوذ بن عفراء گوید: طبقی از خرما و خیار تازه برای پیامبر صلی الله علیه و آله آوردم. آن حضرت یک مشت زیور آلات (یا طلا) به من عطا فرمود.