تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلاهخود پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام داخل شدن به مکه کلاهخود بر سر داشت. به ایشان عرض کردند: این ابن خطل است که بر پرده کعبه چنگ زده است. فرمود: او را بکشید.
ابن خطل یک بار مسلمان شد سپس مرتد گردید و مسلمانی را به قتل رساند. او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان را هجو می‏کرد.