تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

8 - کعب بن لؤی‏

کنیه‏اش ابو هصیص و مادرش ماریه(60) قضاعی دختر کعب (بن القین بن جسر) است. دو برادر ابوینی به نامهای عامر و سامه، و برادری پدری به نام عوف - که مادرش بارده غطفانی بود - و دو برادر (دیگر) پدری(61) به نامهای خزیمه و سعد داشت. خاندان خزیمه را (به نام مادرشان) عائذة قریش می‏نامیدند و فرزندان سعد را (نیز به نام مادرشان، تیره) بنانه.(62)
کعب دارای منزلت والا در نزد عرب بود، به همین جهت روز درگذشت او را به مدت پانصد و بیست سال - به اندازه فاصله بین وفات او تا عام‏الفیل - مبدأ تاریخ قرار دادند و سپس عام‏الفیل مبدأ تاریخ شد. کعب در روزهای حج، در میان مردم با خطبه مشهوری سخنرانی می‏کرد و در آن به پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره می‏نمود.(63) به مردم اطلاع می‏داد که پیامبر خدا از فرزندان اوست و آنان را به ایمان آوردن به او و پیروی از او دعوت می‏کرد و در این زمینه چنین می‏سرود:
یا لیتنی شاهد نجواء دعوته اذا قریش تنفی الحق خذلانا
ای کاش شاهد دعوت او بودم؛ زمانی که قریش، حقیقت را با بی‏اعتنایی و خواری طرد می‏کند.