تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

(سال چهارم)

در سال چهارم از ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله دایه آن حضرت، حلیمه، او را به مادرش باز گردانید. این امر را در ابتدای سال ششم نیز گفته‏اند.