تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

20 - معد بن عدنان‏

کنیه‏اش ابوقضاعه و نام مادرش مهده(68) بود. عک و عدن برادرانش بودند.(69)