تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

پاسداری حریم حرمت استاد و به جا آوردن حق او

همانگونه که اشاره رفت، علاقه زیادی به مرحوم محدث نوری داشته او را همچون پدری مهربان و استادی گرانقدر دوست می‏داشت. خود در الفوائد الرضویه ذیل ترجمه محدث نوری می‏نویسد:
... احقر در وقت ارتحالش در خدمتش بودم... مصیبتش بر عامه مسلمین - خصوص بر این داعی که در خدمتش منزلت اولاد داشتم - چندان تلخ گذشت که هنوز مرارت آن را در کام خویش می‏بینم و بر فقدان آن جناب تأسف می‏خورم و یحق لی أن اقول و لقد عشت بعد الشیخ عیشة الحوت فی البر و بقیت فی الدهر و لکن بقاء الثلج فی الحر فلقد کان له رحمه الله علی من الحقوق الواجب شکرها ما یکل شبا براعتی و براعتی عن ذکرها و هو شیخی الذی اخذت عنه فی بدء حالی و أنضیت الی موائد فوائده یعملات رحالی فوهبنی من فضله ما لا یضیع و حنی علی حنو الظئر علی الرضیع ففرش لی حجر علومه و القمنی ثدی معلومه فعادت علی برکات أنفاسه و استضاءت من ضیاء نبراسه. فما یسفح به قلمی انما هو من فیض بحاره و ما ینفح بها کلمی انما هو من نسیم أسحاره...(8)
حاج ملا علی واعظ خیابانی تبریزی به نقل از شرح حال محدث قمی به قلم خودش می‏نویسد:
... پس خداوند متعال بر من منت گزارد به ملازمت شیخنا الاجل الاعظم، عمادنا الارفع الاقوم، صفوة المتقدمین و المتأخرین، خاتم الفقهاء و المحدثین، سحاب الفضل الهاطل، و بحر العلم الذی لا یساحل، مستخرج کنوز الاخبار، محیی ما اندرس من الاثار، ذوالفیض القدسی، ثقة الاسلام النوری الطبرسی...(9)
او در آثار خویش، حق استادش را به خوبی ادا کرد و چنانکه باید پاس احترام او را نگاه داشت به طوری که در کمتر شاگردی نسبت به استادش سراغ می‏رود و شاید همین سپاس و قدردانی یکی از رموز موفقیت او در بهره‏گیری از آموخته‏های از استاد باشد.