تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

5/3 - جمانه بنت ابی طالب‏

دارقطنی در کتاب الاخوة و الاخوات(176) نام او را ذکر کرده است. او با پسر عمویش ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ازدواج کرد و فرزندانی برای او به دنیا آورد.