تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

ازار(667) پیامبر صلی الله علیه و آله‏

عبید بن خالد گفته است: روزی در یکی از راههای مدینه راه می‏رفتم؛ شخصی از پشت سر گفت: لباست را بالا بگیر که پاکیزه‏تر بماند و عمرش بیشتر شود. نگریستم؛ دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله است. عرض کردم: ای رسول خدا! این لباس ساده‏ای است فرمود: آیا از من پیروی نمی‏کنی؟ نگاه کردم؛ دیدم لباس آن حضرت تا نیمه ساق ایشان بود.