تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

13 - نضر بن کنانه‏

به این علت بدین نام خوانده شد که چهره‏ای روشن و زیبا داشت. کنیه‏اش ابویخلد و نامش قیس (و به قولی: قریش) بوده است. هر کس از دودمان او باشد قریشی و در غیر این صورت از این طائفه نیست. بعضی هم گفته‏اند: زمانی که قصی آنها را جمع کرد به آنها قریش گفته شد. (زیرا واژه قریش از تقرش به معنی جمع شدن است) درباره علت نامگذاری قریش اقوال مختلفی وجود دارد که نیازی به ذکر آنها نیست. نام مادرش بره دختر مر بن أد بن طابخه بود.