تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

1 - عبدالله بن عبدالمطلب‏

پدر پیامبر صلی الله علیه و آله بود. قبلا درباره ایشان سخن گفتیم.