تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

17 - الیاس (یا یأس) بن مضر

کنیه‏اش ابو عمرو و نام مادرش رباب دختر جندة و برادرش الناس بود. نامش (به دلیل داشتن اسبی به این نام) عیلان بود. زمانی که الیاس درگذشت همسرش خندف بسیار اندوهگین شده در آن مکان اقامت نگزید. و تا زمانی که مرد زیر هیچ سقفی نرفت و از این جهت ضرب المثل گردید. الیاس روز پنجشنبه درگذشت و خندف هر پنجشنبه از صبح تا شب بر او می‏گریست.
الیاس بزرگ قوم و سرور عشیره خود بود. هیچ کاری بدون مشورت با او انجام نمی‏گرفت. اعراب همواره الیاس را همچون حکیمانی مانند لقمان و غیره گرامی می‏دارند. زمانی که الیاس به سن رشد رسید فرزندان اسماعیل را - بر اینکه آداب و رسوم پدران و نیاکان خود را تغییر داده بودند - سرزنش کرد. سپس فضل و ارزش او بر آنان روشن شد تا اینکه با بردباری آنان را گردآوری و آداب و رسوم پدرانشان را احیا کرد. او نخستین کسی است که در کوه حرا به عبادت خدا پرداخت. و اولین فردی است که شتران را به بیت الحرام هدیه نمود. و نخستین شخصی بود که پس از آنکه رکن کعبه (حجرالاسود) در طوفان نوح از بین رفته بود، آن را در گوشه کعبه قرار داد.