تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابو طلحه گوید: به پیامبر صلی الله علیه و آله از گرسنگی شکایت کردیم و لباسهایمان را بالا زده و شکمهایمان - را که هر کدام یک سنگ بر آن بسته بودیم - به آن حضرت نشان دادیم؛ ایشان شکم خود را - که دو سنگ بدان بسته بودند - به ما نشان دادند.
انس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‏کند که فرمود: در راه خدا - وقتی که هیچکس در خطر نبود - به خطر افتادم. آنقدر در راه خدا آزار دیدم که کسی ندیده است. سی شبانه روز بر من و بلال گذشت که جز غذایی بسیار اندک، چیزی برای خوردن نداشتیم؛ آنقدر اندک که می‏شد زیر بغل بلال پنهانش ساخت.