تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

زره پیامبر صلی الله علیه و آله‏

زبیر بن عوام گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد دو زره بر تن داشت. چون خواست که از صخره‏ای بالا برود، ممکن نشد؛ طلحه را نشاند و پا بر او گذاشت و بالا رفت تا به صخره رسید. او گفت: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله می‏فرمود: طلحه واجب ساخت.(666)