تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

8 - غزوه سویق‏

در روز یکشنبه، پنجم ذی‏الحجه در ابتدای بیست و دومین ماه از هجرت اتفاق افتاد. از این جهت به غزوه سویق نامیده شد که بیشترین توشه مشرکان را سویق(422) تشکیل می‏داد. مسلمانان آن را به غنیمت گرفتند.
علت این جنگ آن بود که ابوسفیان هنگام بازگشت از بدر به مکه همراه کاروان، نذر کرد که قبل از جنگ با پیامبر صلی الله علیه و آله با زنان نزدیکی نکند و روغن نمالد.(423) پس با دویست سوار از مردان قریش از مکه خارج شد تا به سوگندش وفا کند. به منطقه‏ای به نام عریض در چند کیلومتری مدینه رسیدند. درختان خرما را آتش زدند و یکی از انصار را به قتل رساندند. به پندار اینکه به سوگند خود وفا نموده با افراد خود به مکه بازگشت.(424)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با دویست نفر از مهاجرین و انصار به دنبال ابوسفیان و افرادش حرکت نمود. آنان کیسه‏های آرد را - که عمده توشه‏شان بود - رها کردند تا برای فرار سبکتر باشند. مسلمانان هم آنها را برمی‏داشتند. آن حضرت چون به مکانی که معروف به قرقرة الکدر بود رسید و به آنان دست نیافت، به مدینه بازگشت.