تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

وفات او

شب سه شنبه 23 ذی الحجه سال 1359 پس از آنکه نمازهایش را به جا آورد، نام ائمه علیهم السلام را با احترام و اظهار ادب و ارادت فراوان تکرار می‏نمود. تا آنکه نیمه‏های شب روح پرفتوحش به سوی ملکوت پرواز نمود.
در ماده تاریخ وفات او شیخ محمد سماوی چنین سروده است:
و الشیخ عباس الرضی القمی قد جاور النوری بین الجم
الف و التالیف در منتظم فارخوا: بفقد عباس ختم(15)
سن شریفش در هنگام مرگ شصت و پنج سال بود. مرحوم آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی بر جنازه‏اش نماز گزارد و این شاگرد خلف در صحن مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ایوان سوم از ایوانهای شرقی باب القبله در کنار استادش مرحوم حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه به خاک سپرده شد. حوزه علمیه نجف یکپارچه در مراسم تشییع او همراه با عموم بزرگان و مراجع و عامه مردم از عرب و عجم شرکت جسته و با خواندن این شعر که در همان روز مرحوم شیخ محمد علی اردوبادی سرود:
اصبح الاسلام یبکی و الرشاد لفقید کان للدین عماد
از عالمی که مجسمه علم و عمل و تقوا و فضیلت بود، به شایستگی تجلیل نمود. یادش گرامی و رحمت خداوندی شامل حالش باد.
و لا حول و لا قوة الا بالله‏
و السلام علی عباد الله الذین اصطفی‏
2ناشر11