تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

2 - حارث بن عبدالمطلب‏

بزرگترین فرزند عبدالمطلب بود و کنیه‏اش (ابوالحارث) از نام او گرفته شده بود. دارای شش فرزند به نامهای: ابوسفیان، نوفل، ربیعه، مغیره، و عبد شمس و یک دختر به نام اروی بود.(127)