تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله قبل و بعد از غذا

عمر بن ابی سلمه گوید: خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم؛ نزد ایشان غذایی بود. فرمود: فرزندم، جلو بیا؛ نام خدا را ببر و با دست راست غذا بخور و از برابر خودت غذا بخور.
ابو سعید خدری گفته است: هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله غذایش را صرف می‏کرد می‏فرمود: حمد خدایی را که به ما غذا و آب داد.
از آن حضرت نقل شده که فرمود: خدا از بنده‏ای راضی است که هر گاه غذا بخورد یا آب بنوشد، او را سپاس گوید.