تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

3 - ابوطالب بن عبدالمطلب‏

نامش عبد مناف بود. به خواست خداوند سخن درباره مقام و مرتبه او بزودی خواهد آمد. شش فرزند داشت: طالب، عقیل، جعفر و حضرت علی علیه السلام (که هر کدام از دیگری ده سال بزرگتر بود) و از دختران ام هانی و جمانه. مادر آنان فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف بود.