تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

10 - بره بنت عبدالمطلب‏

همسرش ابو رهم بن عبدالعزی عامری بود که برای او فرزندی به نام ابو سبره به دنیا آورد. سپس با عبدالاسد بن هلال مخزومی ازدواج کرد و برای او ابوسلمه را به دنیا آورد. نام ابوسلمه عبدالله بود. ابو سلمه مسلمان شد و در دو هجرت شرکت داشت. وی نخستین کسی است که به حبشه مهاجرت کرد. همسرش ام سلمه نیز همراه او بود. سپس به مدینه مهاجرت کرد. این مهاجرت پیش از بیعت عقبه(228) انجام شد؛ بدین جهت که پس از بازگشت از حبشه مورد اذیت و آزار قریش قرار گرفت. چون اخبار اسلام آوردن شمار زیادی از انصار را شنید به سوی مدینه مهاجرت کرد. او در جنگ بدر شرکت نمود و در جنگ احد مجروح گردید. زخم او التیام پیدا کرد اما مجدداً عود کرد و موجب مرگ او شد. پس از او پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با همسرش ام سلمه ازدواج نمود.