تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

6/2 - أروی بنت الحارث بن عبدالمطلب‏

همه سیره نویسان روایت کرده‏اند که او تا روزگار حکومت معاویه می‏زیسته است. و زمانی که بسیار پیر شده بود در شام بر معاویه وارد شد. چون معاویه او را دید گفت: خوش آمدی ای خاله! گفت: چگونه‏ای برادر زاده‏ام؟! خوب کفران نعمت کردی و نسبت به پسر عمویت بدرفتاری نمودی و به غیر نام خود نامیده شدی و آنچه را که حقت نبود گرفتی!(158)