تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روزه گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ام سلمه گوید: ندیدم پیامبر صلی الله علیه و آله جز در ماههای شعبان و رمضان دو ماه پیاپی را روزه بگیرد.
عایشه گوید: ندیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماهی بیش از ماه شعبان روزه بگیرد؛ بیشتر روزهای ماه شعبان، بلکه تمام آن را، روزه بود.
و عبدالله (بن مسعود) گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله سه روز اول هر ماه را روزه می‏گرفت و کم اتفاق می‏افتاد که روز جمعه روزه نباشد.
و ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‏کند که فرمود: اعمال انسان روز دوشنبه و پنجشنبه (به درگاه الاهی) عرضه می‏گردد؛ دوست دارم اعمالم در حالی که روزه هستم، عرضه گردد.
از عایشه و ام سلمه پرسیدند: کدام عمل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله پسندیده‏تر بود؟ گفتند: آنچه پیوستگی و تداوم داشته باشد؛ هر چند اندک باشد.