تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کفش پیامبر صلی الله علیه و آله‏

مغیرة بن شعبه گوید: دحیه دو کفش به آن حضرت هدیه کرد که آن حضرت آنها را پوشید.
ابن عباس گوید: در کفش آن حضرت دو حلقه بود که انگشتان ایشان در آنها قرار می‏گرفت.
ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‏کند که فرمود: با یک لنگه کفش راه نروید؛ یا هر دو را بپوشید یا برهنه پا قدم بردارید.
جابر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله نهی می‏فرمود که کسی با دست چپ غذا بخورد یا با یک لنگه پای‏افزار راه رود.
ابو هریره نیز نقل می‏کند که آن حضرت فرمود: در هنگام پوشیدن کفشها، پای راست را مقدم دارید و در هنگام در آوردن، از پای چپ آغاز کنید.