تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دشمنانی که بخشوده شدند

سخن درباره بردباری و صبر و عفو حضرتش در مقام قدرت بیش از آن است که بیاوریم و همین بس که در برابر آزاری که از کفار قومش بر او رسید، صبر کرد و نیز در برابر سختیها و فشارهای قریش و شکیبایی‏اش در دشواریهای سخت بر ایشان. تا اینکه خداوند او را بر آنها پیروز و مسلط گردانید. یقین داشتند که پیامبر آنان را ریشه‏کن خواهد ساخت و سرزمینهایشان را نابود خواهد کرد ولی عفو و بخشش او در مورد آنها به مراتب بیشتر شد. فرمود: به نظر شما من با شما چه خواهم کرد؟ گفتند: نیکی؛ برادری هستی بزرگوار و برادرزاده‏ای بزرگ. فرمود: آنچه را که برادرم یوسف گفت می‏گویم:
(لا تثریب علیکم...)(298)
(سرزنشی بر شما نیست...)
بروید که آزادید.
و گروه بسیاری را مورد عفو قرار داد هر چند پیشتر خون آنان را جایز شمرده بود و دستور کشتنشان را داده بود. از جمله آنان اینها بودند: