تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

9/6 - ام حبیبه‏

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:
اگر ام حبیبه دختر عباس تا زمانی که من زنده هستم به سن رشد رسد، او را به همسری می‏گیرم.(220)
آن حضرت قبل از آنکه ام حبیبه به سن بلوغ برسد رحلت فرمود و أسود بن سفیان مخزومی او را به ازدواج خود درآورد.