تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

2 - غزوه بُواط (یا بَواط)

بواط نام کوهی است از کوههای جهینه در منطقه رضوی. رضوی کوهی است میان مکه و مدینه در نزدیک ینبع به مسافت یک روز از آن و به مسافت دو شبانه روز از دریا. پیروان فرقه کیسانیه(407) می‏پندارند محمد بن حنفیه زنده است و در این کوه زندگی می‏کند.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ماه ربیع الاول - و به قولی در ماه ربیع الآخر - (سال دوم) با دویست تن از یاران به منظور مقابله با کاروان قریش - که امیة بن خلف نیز در میانشان بود - به قصد آنجا رفت و سائب بن عثمان بن مظعون را بر مدینه گمارد ولی بدون انجام جنگی به مدینه مراجعت فرمود.