تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله‏

سیوطی رساله‏ای به نام البهجة السنیة فی الاسماء النبویة نوشته و نزدیک به پانصد نام برای آن حضرت ذکر کرده است.
حذیفه گفته است: پیامبر را در یکی از کوچه‏های مدینه دیدم؛ فرمود: من محمد، احمد، پیامبر رحمت، پیامبر توبه‏ام. من مقفی (پیامبری که به دنبال سایر پیامبران آمده)، حاشر (جمع کننده)، نبی الملاحم (پیامبر جنگها و نبردها)ام.