تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

سخن پیامبر صلی الله علیه و آله در نشستهای شبانه‏

عایشه گوید:
شبی پیامبر صلی الله علیه و آله برای همسرانش داستانی تعریف کرد. یکی از آنان گفت: گویی این داستان خرافه است! حضرت فرمود: آیا می‏دانید خرافه چیست؟ او مردی بود از قبیله عذره که جنیان در زمان جاهلیت او را اسیر کردند و مدتی در میان آنان باقی ماند. سپس او را به میان آدمیان باز گرداندند. او اخبار عجیبی را که دیده بود برای آنان بیان می‏کرد و مردم می‏گفتند: سخن خرافه است.
به نظر می‏آید زنی که این کلمه جسارت‏آمیز را اظهار کرد عایشه یا حفصه بوده است و از اینجا کثرت رنجی که از آنان تحمل می‏فرمود نیز دانسته می‏شود.
ترمذی در این باب کتاب، حدیث ام زرع را - که میان محدثان مشهور است - ذکر می‏کند.