تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

16- غزوه بدر پسین (بدر صغری)

بد موعد نیز نامیده می‏شود. این غزوه در ماه شعبان بعد از غزوه ذات الرقاع اتفاق افتاد.
امین الاسلام طبرسی گوید:
رسول خدا صلی الله علیه و آله به دیدار و مصاف با ابوسفیان به بدر رفت و هشت شبانه‏روز در آنجا بماند. ابوسفیان نیز با مردم تهامه بیرون شد و چون به ظهران رسید آهنگ بازگشت کرد. آن حضرت و یارانش در بازار توقف نموده به داد و ستد پرداختند و سود فراوانی نصیبشان گردید.(490)