تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

میراث پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابو هریرة گوید: فاطمه سلام الله علیها نزد ابوبکر آمد و فرمود: چه کسی از تو ارث می‏برد؟ گفت: زن و فرزندم. فرمود: پس چرا مرا از ارث پدرم محروم می‏کنی؟ گفت: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: ما ارث نمی‏گذاریم. ولی من به بازماندگان آن حضرت مقرری می‏دهم و بر آنها انفاق می‏کنم
از عایشه نقل است که پیامبر فرمود: آنچه را می‏گذاریم ارث نیست؛ صدقه است (یا ما ارث نمی‏گذاریم؛ آنچه می‏گذاریم صدقه است).(685)