تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

چهل و شش سالگی‏

در چهل و ششمین سال از عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که قریشیان آن حضرت و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را در شعب محاصره نمودند. در آینده در مورد آن سخن خواهیم گفت.(265)