تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

7 - غزوه کدر

در شوال سال دوم - و به قولی در محرم سال سوم - اتفاق افتاد. به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خبر رسیده بود که بنی‏سلیم بر سر آبی به نام کدر که متعلق به خودشان است گرد آمده‏اند. به سوی آنان رفت و سه شبانه روز در آنجا اقامت گزید. بی‏آنکه جنگی واقع شود به مدینه بازگشت. بازگشت حضرتش به مدینه به قولی دهم شوال بوده است.(421)