تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نوشیدنی پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابن عباس گوید: به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و خالد بن ولید نزد همسر پیامبر، میمونه، رفتیم؛ ظرف شیری آورد. من طرف راست آن حضرت بودم و خالد سمت چپ. پیامبر شیر را نوشید و فرمود: جرعه‏ای برای تو باقی مانده؛ اگر می‏خواهی آن را به خالد بده. گفتم: باقیمانده غذای شما را به کسی نمی‏دهم. سپس پیامبر فرمود: هر گاه خداوند به کسی شیری خوراند، باید بگوید: خدایا، در آن برکت قرار ده و بهتر از آن را به ما عنایت کن؛ و هر گاه خداوند به او آبی نوشاند، بگوید: خدایا در آن برکت قرار ده و از آن فزونتر به ما عنایت نما. سپس فرمود: هیچ غذایی جز شیر جای غذا و آب را نمی‏گیرد.
میمونه دختر حارث خاله خالد و ابن عباس و یزید بن اصم بود.