تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

خوشبویی و تمیزی و پاکی آن حضرت‏

خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از ویژگیهای مخصوصی برخوردار کرده است که در دیگران یافت نمی‏شود. انس گفته است:
هرگز بوی عنبر و مشک و یا چیز خوشبوی دیگری را مانند عطر و بوی رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم.(382)
و جابر بن سمره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورتم دست کشید؛ عطر و بویی در دست آن حضرت بود که گفتی از ظرفی مملو از مشک عطار بیرون آمده بود. هر گاه حضرتش با کسی دست می‏داد تا ساعتهای مدید آن عطر و رایحه در دست شخص باقی می‏ماند و اگر دستش را بر سر کودکی می‏نهاد، آن کودک بخاطر رایحه و عطر از میان دیگر کودکان مشخص می‏شد.
روایت کرده‏اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه انس خوابیده بود. در حال خواب عرق فرمود. مادر انس ظرفی آورد تا عرق بدن پیامبر را جمع نماید. آن حضرت از علت کار سؤال فرمود. زن گفت: آن را به عطرهای خود اضافه می‏کنیم؛ چون از بهترین و خوشبوترین آنهاست.
در اخبار ازدواج حضرت فاطمه زهرا و امیر مؤمنان علیهما السلام آمده:
پیامبر صلی الله علیه و آله به همسرانش دستور داد تا فاطمه سلام الله علیها را در اطاق ام سلمه زینت دهند. از حضرت زهرا سلام الله علیها عطر خواستند. ایشان گلابی آوردند. ام سلمه پرسید: این چه گلابی است؟ فرمود: این عرق بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله است؛ به هنگام استراحت ظهر پیامبر صلی الله علیه و آله آن را از بدن آن حضرت می‏گرفتم.(383)
از جابر روایت شده:
پیامبر صلی الله علیه و آله از راهی عبور نمی‏فرمود مگر آنکه شخصی که به دنبال ایشان بود راه را از بوی بدن آن حضرت تشخیص می‏داد.(384)
اسحاق بن (ابراهیم معروف به ابن) راهویه گفته: این بوی پیامبر صلی الله علیه و آله بود؛ بی‏آنکه عطر استعمال کرده باشد.
و روایت شده:
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خود را با مشک خوشبو می‏کرد و به اندازه‏ای از مشک استفاده می‏کرد که برق و طلای آن بر فرق سرش نمایان می‏شد حضرتش از نوعی عود خوشبو به نام عود قماری(385) نیز استفاده می‏کرد. در شب تاریک ایشان را پیش از اینکه چهره‏اش را ببینند از عطر بدنش می‏شناختند و می‏گفتند: ایشان پیامبر است.(386)
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود:
رسول خدا صلی الله علیه و آله بیش از آنچه که برای غذا مصرف می‏فرمود؛ برای عطر می‏پرداخت.(387)
و روایت شده که ایشان علاوه بر اهل بیتش برای دوستانش نیز خود را می‏آراست(388) و می‏فرمود:
ان الله یحب من عبده اذا خرج الی اخوانه ان یتهیأ لهم و یتجمل.(389)
خداوند از بنده‏اش دوست دارد که چنانچه بر دوستانش وارد شود برای آنان آماده شود و آراسته گردد.