تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

8 - ام حکیم بنت عبدالمطلب‏

او همسر کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بود و برای او عامر را و دخترانی - که نام و تعدادشان ذکر نشده - به دنیا آورد.
عامر بن کریز در روز فتح مکه اسلام آورد و تا زمان خلافت عثمان می‏زیست. او پدر عبدالله بن عامر بن کریز بود. عثمان عبدالله بن عامر را در 24 (یا 25)(222) سالگی به ولایت عراق و خراسان فرستاد.