تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

سرمه کشیدن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‏کند که فرمود: با اثمد(660) سرمه بکشید که چشم را جلا می‏دهد و موی را می‏رویاند. و گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله سرمه‏دانی داشت؛ هر شب سه بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ سرمه می‏کشید.
از او نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از خواب در هر چشم سه بار سرمه می‏کشید.
در این زمینه روایات دیگری هم نقل شده است.